Telegram Instagram Facebook +Google Twitter You tube
امروز تماس بگیرید:
امروز تماس بگیرید:
33 65 21 34 -026
12 36 568 -0912
72 52 600 -0937
مراجعه حضوری:
مراجعه حضوری:
شنبه تا چهارشنبه 9:00  الی  16:30 
پنجشنبه  9:00  الی  13:00
001
مارین سازه،نحوه تشخیص سریع کیفیت سیمان
نحوه تشخیص سریع کیفیت سیمان در کارگاه ساختمانی سیمان به عنوان یکی از مواد و مصالح اولیه در کارگاه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیمان به حدی حائز اهمیت است که مرغوبیت آن نقش بسزایی در کیفیت بتن دارد. از این‌رو نحوه تش ...
مارین سازه،نحوه تشخیص سریع کیفیت سیمان
نحوه تشخیص سریع کیفیت سیمان در کارگاه ساختمانی سیمان به عنوان یکی از مواد و مصالح اولیه در کارگاه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیمان به حدی حائز اهمیت است که مرغوبیت آن نقش بسزایی در کیفیت بتن دارد. از این‌رو نحوه تش ...
مارین سازه،نحوه تشخیص سریع کیفیت سیمان
نحوه تشخیص سریع کیفیت سیمان در کارگاه ساختمانی سیمان به عنوان یکی از مواد و مصالح اولیه در کارگاه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیمان به حدی حائز اهمیت است که مرغوبیت آن نقش بسزایی در کیفیت بتن دارد. از این‌رو نحوه تش ...
مارین سازه،نحوه صحیح انبار کردن پروفیل
نحوه صحیح انبار کردن پروفیل به منظور جلوگیری از ضایعات احتمالی و آسیب‌دیدگی پروفیل UPVCشایسته است با رعایت نکات زیر در انبار نمودن و حفظ و نگهداری پروفیل اقدام گردد: 1.  از انبار نمودن پروفیل در فضای باز و تماس با نورمستقیم خورشید خود ...
مارین سازه،نحوه صحیح انبار کردن پروفیل
نحوه صحیح انبار کردن پروفیل به منظور جلوگیری از ضایعات احتمالی و آسیب‌دیدگی پروفیل UPVCشایسته است با رعایت نکات زیر در انبار نمودن و حفظ و نگهداری پروفیل اقدام گردد: 1.  از انبار نمودن پروفیل در فضای باز و تماس با نورمستقیم خورشی ...
مارین سازه،نحوه صحیح انبار کردن پروفیل
نحوه صحیح انبار کردن پروفیل به منظور جلوگیری از ضایعات احتمالی و آسیب‌دیدگی پروفیل UPVCشایسته است با رعایت نکات زیر در انبار نمودن و حفظ و نگهداری پروفیل اقدام گردد: 1.  از انبار نمودن پروفیل در فضای باز و تماس با نورمستقیم خورشی ...
مارین سازه،چکیده اطلاعات لازم از چسب کاشت میلگرد
چکیده اطلاعات لازم از چسب کاشت میلگرد از جمله روش‌های پرکاربرد در صنعت ساخت و ساز می‌توان به مهار میلگرد یا بولت در بتن سخت یا در اصطلاح کاشت میلگرد یا بولت اشاره کرد. این روش گستره وسیعی در اتصالات سازه‌ای و غیرسازه‌ای و ...
مارین سازه،چکیده اطلاعات لازم از چسب کاشت میلگرد
چکیده اطلاعات لازم از چسب کاشت میلگرد از جمله روش‌های پرکاربرد در صنعت ساخت و ساز می‌توان به مهار میلگرد یا بولت در بتن سخت یا در اصطلاح کاشت میلگرد یا بولت اشاره کرد. این روش گستره وسیعی در اتصالات سازه‌ای و غیرسازه‌ای و ...
مارین سازه،چکیده اطلاعات لازم از چسب کاشت میلگرد
چکیده اطلاعات لازم از چسب کاشت میلگرد از جمله روش‌های پرکاربرد در صنعت ساخت و ساز می‌توان به مهار میلگرد یا بولت در بتن سخت یا در اصطلاح کاشت میلگرد یا بولت اشاره کرد. این روش گستره وسیعی در اتصالات سازه‌ای و غیرسازه‌ای و ...
مارین سازه،مقایسه دال کوبیاکس با دال بتن توپر
مقایسه دال کوبیاکس با دال بتن توپر 1.  در دهانه‌های یکسان: 30 الی 35 درصد کاهش وزن و 5 الی 10 درصد کاهش ضخامت دال 2.  در ضخامت دال یکسان: کاهش وزن 25 الی 30 درصد و افزایش دهانه 5% 3.  وزن یکسان دال‌ها: 35 الی 40 د ...
مارین سازه،مقایسه دال کوبیاکس با دال بتن توپر
مقایسه دال کوبیاکس با دال بتن توپر 1.  در دهانه‌های یکسان: 30 الی 35 درصد کاهش وزن و 5 الی 10 درصد کاهش ضخامت دال 2.  در ضخامت دال یکسان: کاهش وزن 25 الی 30 درصد و افزایش دهانه 5% 3.  وزن یکسان دال‌ها: 35 الی 40 د ...
مارین سازه،چکیده ای از انواع سقف
هرآنچه از انواع سقف می‌خواهید بدانید بدون شک ساختمان‌ و ساختمان‌سازی یکی از بخش‌های مهم صنعت است که به صورت پويا و با سرعت روزافزون در حال توسعه است. سقف یکی از اجزای مهم سازه‌های سرپوشیده محسوب می‌شود. به سطح ب ...
مارین سازه،چکیده ای از انواع سقف
هرآنچه از انواع سقف می‌خواهید بدانید بدون شک ساختمان‌ و ساختمان‌سازی یکی از بخش‌های مهم صنعت است که به صورت پويا و با سرعت روزافزون در حال توسعه است. سقف یکی از اجزای مهم سازه‌های سرپوشیده محسوب می‌شود. به سطح با ...
مارین سازه،اطلاعات مکانیکی مفید برای مهندسان
اطلاعات مکانیکی مفید برای مهندسان رایزر چیست؟ به لوله‌ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می‌گویند. در مهندسی لوله‌کشی piping  رایزر لوله‌ای است که ران عمودی داشته باشد و این مفهوم، مفهومی عمومی است که در رشته& ...
ماربن سازه،اطلاعات مکانیکی مفید برای مهندسان
اطلاعات مکانیکی مفید برای مهندسان رایزر چیست؟ به لوله‌ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می‌گویند. در مهندسی لوله‌کشی piping  رایزر لوله‌ای است که ران عمودی داشته باشد و این مفهوم، مفهومی عمومی است ک ...
مارین سازه،اطلاعات مکانیکی مفید برای مهندسان
اطلاعات مکانیکی مفید برای مهندسان رایزر چیست؟ به لوله‌ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می‌گویند. در مهندسی لوله‌کشی piping  رایزر لوله‌ای است که ران عمودی داشته باشد و این مفهوم، مفهومی عمومی است ک ...
مارین سازه،اطلاعات مکانیکی مفید برای مهندسان
اطلاعات مکانیکی مفید برای مهندسان رایزر چیست؟ به لوله‌ای که در راستای عمودی قرار بگیرد رایزر می‌گویند. در مهندسی لوله‌کشی piping  رایزر لوله‌ای است که ران عمودی داشته باشد و این مفهوم، مفهومی عمومی است ک ...
مارین سازه،کاربردهای میلگرد کامپوزیت GFRP
کاربردهای میلگرد کامپوزیتGFRP آرماتورGFRP  یا میلگردهای کامپوزیت FRPبه‌دلیل مقاومت طبیعی در برابر خوردگی، برای سازه‌هایی که در معرض شرایط خوردگی قرار می‌گیرند مانند سازه‌های دریایی، اسکله‌ها، عرشه پل‌ه ...
مارین سازه،کتابخانه امام خمینی(ره) قزوین
پروژه‌ی مرکز نشر آثار امام خمینی (ره) قزوین   مشخصات پروژه: کارفرما: سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين مشاور : - مج ...
مارین سازه،نحوه تشخیص سریع کیفیت سیمان
نحوه تشخیص سریع کیفیت سیمان در کارگاه ساختمانی سیمان به عنوان یکی از مواد و مصالح اولیه در کارگاه‌های ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیمان به حدی حائز اهمیت است که مرغوبیت آن نقش بسزایی در کیفیت بتن دارد. از این‌رو نحوه تش ...
مارین سازه،نحوه صحیح انبار کردن پروفیل
نحوه صحیح انبار کردن پروفیل به منظور جلوگیری از ضایعات احتمالی و آسیب‌دیدگی پروفیل UPVCشایسته است با رعایت نکات زیر در انبار نمودن و حفظ و نگهداری پروفیل اقدام گردد: 1.  از انبار نمودن پروفیل در فضای باز و تماس با نورمستقیم خورشی ...
مارین سازه،چکیده اطلاعات لازم از چسب کاشت میلگرد
چکیده اطلاعات لازم از چسب کاشت میلگرد از جمله روش‌های پرکاربرد در صنعت ساخت و ساز می‌توان به مهار میلگرد یا بولت در بتن سخت یا در اصطلاح کاشت میلگرد یا بولت اشاره کرد. این روش گستره وسیعی در اتصالات سازه‌ای و غیرسازه‌ای و ...
مارین سازه،مقایسه دال کوبیاکس با دال بتن توپر
مقایسه دال کوبیاکس با دال بتن توپر 1.  در دهانه‌های یکسان: 30 الی 35 درصد کاهش وزن و 5 الی 10 درصد کاهش ضخامت دال 2.  در ضخامت دال یکسان: کاهش وزن 25 الی 30 درصد و افزایش دهانه 5% 3.  وزن یکسان دال‌ها: 35 الی 40 د ...
مارین سازه،مقایسه دال کوبیاکس با دال بتن توپر
مقایسه دال کوبیاکس با دال بتن توپر 1.  در دهانه‌های یکسان: 30 الی 35 درصد کاهش وزن و 5 الی 10 درصد کاهش ضخامت دال 2.  در ضخامت دال یکسان: کاهش وزن 25 الی 30 درصد و افزایش دهانه 5% 3.  وزن یکسان دال‌ها: 35 الی 40 د ...
مارین سازه،چکیده ای از انواع سقف
هرآنچه از انواع سقف می‌خواهید بدانید بدون شک ساختمان‌ و ساختمان‌سازی یکی از بخش‌های مهم صنعت است که به صورت پويا و با سرعت روزافزون در حال توسعه است. سقف یکی از اجزای مهم سازه‌های سرپوشیده محسوب می‌شود. به سطح با ...
مارین سازه،چکیده ای از انواع سقف
هرآنچه از انواع سقف می‌خواهید بدانید بدون شک ساختمان‌ و ساختمان‌سازی یکی از بخش‌های مهم صنعت است که به صورت پويا و با سرعت روزافزون در حال توسعه است. سقف یکی از اجزای مهم سازه‌های سرپوشیده محسوب می‌شود. به سطح با ...
مارین سازه،کاربردهای میلگرد کامپوزیت GFRP
کاربردهای میلگرد کامپوزیتGFRP آرماتورGFRP  یا میلگردهای کامپوزیت FRPبه‌دلیل مقاومت طبیعی در برابر خوردگی، برای سازه‌هایی که در معرض شرایط خوردگی قرار می‌گیرند مانند سازه‌های دریایی، اسکله‌ها، عرشه پل‌ه ...
مارین سازه،کاربردهای میلگرد کامپوزیت GFRP
کاربردهای میلگرد کامپوزیتGFRP آرماتورGFRP  یا میلگردهای کامپوزیت FRPبه‌دلیل مقاومت طبیعی در برابر خوردگی، برای سازه‌هایی که در معرض شرایط خوردگی قرار می‌گیرند مانند سازه‌های دریایی، اسکله‌ها، عرشه پل‌ه ...
مارین سازه،کاربردهای میلگرد کامپوزیت GFRP
کاربردهای میلگرد کامپوزیتGFRP آرماتورGFRP  یا میلگردهای کامپوزیت FRPبه‌دلیل مقاومت طبیعی در برابر خوردگی، برای سازه‌هایی که در معرض شرایط خوردگی قرار می‌گیرند مانند سازه‌های دریایی، اسکله‌ها، عرشه پل‌ه ...
مارین سازه،هتل داریوش کیش
پروژه‌ی هتل داریوش کیش مشخصات پروژه: کارفرما: جناب آقای مخملباف مشاور : - مجری: ...
1234
ساعت کاری ما
شنبه تا چهارشنبه  8:30  الی  17
پنجشنبه  8:30  الی   14
www.marinsaze.com www.marinsaze.ir
کرج، رجایی شهر، پایینتر از سه راه بلوار انقلاب، بین خیابان های درخشیده و بیات، پلاک 125، واحد1
33 65 21 34 -026
12 36 568 -0912
72 52 600 -0937
info@marinsaze.ir
info@marinsaze.com